ГАЗТРАНС ООД

Мобилен: 0878 778 323
Еmail: office@gastrans.bg

"ГАЗТРАНС" ООД е фирма регистрирана с удостоверение No 20080814095729 от дата14 август 2008 година, ЕИК 200289845.

Съдружници в "ГАЗТРАНС" ООД са български физически лица със значителен опит в енергетиката и инвестиционното финансиране.

Смелост, предприемчивост и новаторски подход - тези качества са присъщи на най-успешните бизнес организации в съвременната индустрия. Доставките на компресиран газ - метан не прави изключение, но изисква още специализиран опит, точни технологични решения, модерна материална база и високо квалифициран персонал, както и професионално управление. Ние обединяваме всичко това и го подчиняваме на своя постоянен ангажимент към високо качество при най-кратки срокове на изпълнение, вследствие на богатия ни опит и ноу-хау изграждани в продължение на години.

Като доказателство за професионализма и компетентността в дейността си ръководството на „ГАЗТРАНС” ООД създава и поддържа благоприятна работна атмосфера за служителите си, изразяваща се във взаимно доверие, постоянно повишаване на квалификацията, спазване на изискванията за example2 безопасни и здравословни условия на труд, опазване на околната среда, ангажираност към качествена работа, поощряване на персоналните и екипни постижения.Освен да предоставяме най-добрите услуги на своите клиенти, ние в "ГАЗТРАНС" ООД имаме и своята социалноотговорна мисия.От години компанията ни реализира редица проекти в социалната сфера с убеждението, че промените са възможни, стига да следваш неотклонно пътя за тяхното осъществяване. Част от нашата политика е дългогодишното ни спонсорсто на "Спортна асоциация МВР" ."ГАЗТРАНС" ООД е отговорна компания – към своите клиенти, служители, заобикалящата среда и обществото.
Проект и главна цел:
BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент: Газтранс ООД, ЕИК 200289845
Договор № BG16RFOP002-2.073-6174
Обща стойност: 10000.00лв., от които 8500.00лв. европейско и 1500.00лв. национално съфинансиране.

Начало: 04.08.2020г.
Край: 04.11.2020г.

За какво използваме природния газ? Популярно е използването на природния газ за бита и домакинството - готвене, отопление, охлаждане, централно парно и топла вода. Компресираният природен газ е „по-чистата" алтернатива на бензина и дизела. Той е важна суровина за производство на стъкло, стомана, платове, оцветители, пластмаси и др. Причината за тази популярност на природния газ е, че изключително високите температури, които са необходими при производствотона тези материали, могат да се достигнат единствено при горене на природен газ.