ГАЗТРАНС ООД

Мобилен: 0878 778 323
Еmail: office@gastrans.bg

Основната дейност на "ГАЗТРАНС"ООД е доставка и дистрибуция на компресиран природен газ, като при нужда предлагаме следните услуги както следва:
  • Проучване, проектиране и изпълнение на съоръжения за ефективно използване на компресиран природен газ - метан;

  • Монтаж и сервизно обслужване на газови съоръжения за промишлени, селскостопански и битови обекти;

  • Изграждане на газопроводи, битова газификация и сервиз;

  • Монтаж и сервизно обслужване на газови съоръжения за промишлени, селскостопански и битови обекти;
Компанията изпълнява в срок и без забележки всички сключени договори, покривайки новите и завишени критерии, наложени от Европейския съюз. Така затвърждава имиджа си на един от най-надеждните и качествени бизнес партньори в областта на изграждането на газопреностни мрежи и последвали доставки на метан.

Освен концептуалното разработване на конкретен обект ние предлагаме и последващия инженеринг, както и денонощна гаранционна и следгаранционна поддръжка на съоръженията Ви.


За какво използваме природния газ? Популярно е използването на природния газ за бита и домакинството - готвене, отопление, охлаждане, централно парно и топла вода. Компресираният природен газ е „по-чистата" алтернатива на бензина и дизела. Той е важна суровина за производство на стъкло, стомана, платове, оцветители, пластмаси и др. Причината за тази популярност на природния газ е, че изключително високите температури, които са необходими при производството на тези материали, могат да се достигнат единствено при горене на природен газ.