ГАЗТРАНС ООД

Мобилен: 0878 778 323
Еmail: office@gastrans.bg
Природния газ е една енергийна алтернатива, към която проявяват интерес, както промишлеността, така и обществения сектор.

“ГАЗТРАНС”ООД работи и в областта на услугите свързани с консултиране, одитиране, проектиране, вентилация и климатизация, както и енергийната ефективност и енергийния мениджмънт на предприятия, сгради и енергийни обекти.

Основната цел на "ГАЗТРАНС" ООД е развиване на дейността по доставката на компресиран природен газ, до места където няма изградена газопреносна мрежа.

Използваме възможността да Ви представим нашата фирма, която успешно се занимава с доставка на компресиран природен газ, предоставяйки Ви възможност да осигурите енергийните нужди на Вашия бизнес посредством мобилно оборудване, когато в близост до обекта Ви няма газопреносна мрежа.

  • Ние предлагаме на нашите партньори гъвкава схема на отстъпки и конкурентни условия за съвместна работа;

  • Работа на фона на цялостната фирмена кампания и стратегия;

  • Перфектно обслужване, гъвкавост, допълнителни стимули насочени към нашите постоянни и нови клиенти;

  • Конкурентни цени.

НОВИНИ
  Като доказателство за професионализма и компетентността в дейността си, ръководство на „ГАЗТРАНС” ООД е внедрило и поддържа Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, в съответствие с изискванията на ISO 9001. Ние работим в изключително конкурентна среда. Фирмите, предлагащи доставки на газ в сектора са много, но ние успяваме да предложим по-високо качество и съкратени срокове за изпълнение, вследствие на богатия ни опит и ноу-хау, изграждани в продължение на години.