ГАЗТРАНС ООД
Стрелбище ул. Тулча No 46
Мобилен: 0878 778 323
Тел/факс:  02/859 2684
Еmail: office@gastrans.bg

Сравнителна таблица на цените на различните енергоносители

 Енергоносител  Калоричност  КПД(%)  Лева/kWh
Твърдо гориво 3000 65% 0.114
Компресиран природен газ 8000 93% 0.124
Пропан-бутан 11250 91% 0.158
Ел. енергия 860 98% 0.181
Дизелово гориво 10500 93% 0.218
  • Цените са актуални към 27.08.2015 г.
  • Цената на ел. енергията е усреднена дневна/нощна тарифа.

Защо казваме, че природният газ е изгоден? Според данни на Агенцията по енергийна ефективност 90% от проектите за енергийна ефективност са проекти за газификация. Тази стойност е безспорно доказателство за водещата роля на природния газ за повишаване енергийната ефективност на българската икономика. Според специалистите в тази област, няма друга мярка за енергийна ефективност, която да осигурява намаляване с пъти на разходите за енергия, при това с толкова кратък срок на възвръщане на инвестицията.